Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rookverbod en regels voor verkoop van rookwaren

Rookverbod en regels voor verkoop van rookwaren

Rookverbod

In openbare ruimtes, op de werkvloer, in de horeca

In België geldt een algemeen rookverbod in openbare ruimtes, op de werkplaats en in de horeca. Dit betekent dat horeca-uitbaters overal in hun zaak duidelijk zichtbare rookverbodstekens moeten aanbrengen. Zij kunnen er ook voor kiezen om een rookkamer te installeren. Die rookkamer moet voldoen aan een aantal voorwaarden(opent in nieuw venster).

Het is toegelaten te roken op een open terras. Het terras moet dan wel volledig open zijn aan ten minste één kant (ongeacht het weer) en de open kant mag niet gedeeltelijk gesloten worden door bijvoorbeeld een wind- of zonnescherm.

Personen die weigeren om het rookverbod na te leven, riskeren een boete. Zowel de roker als de uitbater kunnen beboet worden.

De federale overheid controleert de naleving van dit verbod.

  • De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu controleert de publieke plaatsen, waaronder horecazaken.
  • De controle op horecazaken waar eten geserveerd wordt is in handen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).
  • Op de werkvloer verzekert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de controle.

U kunt bij deze diensten terecht als u vragen of klachten hebt over deze reglementering.

Op school

Het is verboden te roken in alle Vlaamse basis- en secundaire scholen en in de centra voor leerlingenbegeleiding. Het rookverbod geldt voor leerlingen, leraren, ouders en anderen, en geldt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u meer informatie over het rookverbod op school.

In de wagen met kinderen

Sinds 14 mei 2020 mag u niet roken in de auto als er een minderjarige (onder 18 jaar) meerijdt. Ook elektronische sigaretten zijn verboden. Het verbod geldt voor alle geheel of gedeeltelijk afgesloten voertuigen met open of gesloten ramen. Het verbod geldt niet wanneer het dak van het voertuig volledig weggeborgen is.

Verkoop

U mag geen tabaksproducten verkopen aan minderjarigen. Als verkoper kunt u dus eisen dat iemand bewijst dat hij of zij minstens 18 jaar is.

Verdeelautomaten moeten in een gesloten ruimte staan waar de tabaksproducten ook op de traditionele manier worden verkocht. Enkel mensen die ouder dan 18 jaar zijn, mogen ze ontgrendelen en activeren. De uitbater van de ruimte waar de automaat staat, blijft altijd aansprakelijk.

Reclame

Reclame voor en sponsoring van tabak, producten op basis van tabak en soortgelijke producten is verboden. Er zijn enkele uitzonderingen op die regel:

  • reclame in dagbladen en tijdschriften die buiten de Europese Unie worden uitgegeven
  • reclame in publicaties die uitsluitend bestemd zijn voor professionelen uit de tabakssector
  • incidentele reclame in het kader van de mededeling aan het publiek van evenementen in het buitenland

Wetgeving en controle

U kunt bij de FOD Volksgezondheid terecht als u vragen of klachten hebt over deze reglementering.

Meer informatie over de huidige wettelijke bepalingen en de controlediensten(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid.