Rookverbod

In openbare ruimtes, op de werkvloer, in de horeca

In België geldt een algemeen rookverbod in openbare ruimtes, op de werkplaats en in de horeca. Dit betekent dat horeca-uitbaters overal in hun zaak duidelijk zichtbare rookverbodstekens moeten aanbrengen. Zij kunnen er ook voor kiezen om een rookkamer te installeren. Die rookkamer moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Het moet gaan om een afgesloten ruimte met een maximale grootte van 25% van de oppervlakte van het hele etablissement.
 • De rookkamer mag geen transitzone zijn.
 • De rookkamer moet zodanig ingericht zijn dat de ongemakken voor niet-rokers door de rook zoveel mogelijk worden beperkt.
 • Er moet een rookafzuigsysteem geïnstalleerd zijn.
 • Er mogen enkel dranken worden meegenomen. U mag er zelf geen dranken of voedsel verkopen.
 • Er mogen geen verdeelautomaten, bingoautomaten, flipperkasten, televisies,… in de rookkamer aanwezig zijn.

Het is toegelaten te roken op een open terras. Het terras moet dan wel volledig open zijn aan ten minste één kant (ongeacht het weer) en de open kant mag niet gedeeltelijk gesloten worden door bijvoorbeeld een wind- of zonnescherm.

Personen die weigeren om het rookverbod na te leven, riskeren een boete. Zowel de roker als de uitbater kunnen beboet worden. De boetes gaan tot 6.000 euro.

De federale overheid controleert de naleving van dit verbod.

 • De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu controleert de publieke plaatsen, waaronder horecazaken.
 • De controle op horecazaken waar eten geserveerd wordt is in handen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).
 • Op de werkvloer verzekert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de controle.

U kunt bij deze diensten terecht als u vragen of klachten hebt over deze reglementering.

Op school

Het is verboden te roken in alle Vlaamse basis- en secundaire scholen en in de centra voor leerlingenbegeleiding. Het rookverbod geldt voor leerlingen, leraren, ouders en anderen, en geldt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u meer informatie over het rookverbod op school ((opent in nieuw venster)).

In de wagen met kinderen

Sinds 9 februari 2019 mag u niet roken in de auto wanneer er kinderen jonger dan 16 jaar meerijden. Ook elektronische sigaretten zijn verboden. Deze maatregel is voorlopig enkel geldig in Vlaanderen. Het verbod slaat op alle gemotoriseerde voertuigen met minstens 4 wielen die meer dan 25 km/uur kunnen rijden (uitgezonderd quads).

Verkoop en reclame

U mag geen tabaksproducten verkopen aan -18-jarigen. Als verkoper kunt u dus eisen dat iemand bewijst dat hij of zij minstens 18 jaar is. Een automatische distributieapparaat moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het automatische distributieapparaat wordt geplaatst in gesloten ruimten waar de tabaksproducten tegelijk op de traditionele manier worden verkocht;
 • het automatische distributieapparaat is vergrendeld en mag enkel ontgrendeld en geactiveerd worden door en voor personen van minstens 18 jaar;
 • de persoon die de tabaksproducten op traditionele wijze verkoopt is verantwoordelijk voor de ontgrendeling van het distributieapparaat.

Reclame voor en sponsoring van tabak, producten op basis van tabak en soortgelijke producten is verboden. Er zijn enkele uitzonderingen op die regel:

 • reclame in dagbladen en tijdschriften die buiten de Europese Unie worden uitgegeven
 • reclame in publicaties die uitsluitend bestemd zijn voor professionelen uit de tabakssector
 • incidentele reclame in het kader van de mededeling aan het publiek van evenementen in het buitenland
 • het afficheren van het tabaksmerk in en aan de voorgevel van tabakswinkels en van krantenwinkels die tabaksproducten verkopen

U kunt bij de FOD Volksgezondheid terecht als u vragen of klachten hebt over deze reglementering.

Meer informatie over de huidige wettelijke bepalingen en de controlediensten ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid.