Gedaan met laden. U bevindt zich op: Schadevergoeding en verzekering bij een natuurramp

Schadevergoeding en verzekering bij een natuurramp

De Vlaamse overheid vergoedt in uitzonderlijke gevallen een deel van de materiële schade die werd veroorzaakt door natuurfenomenen die door de Vlaamse Regering wegens hun uitzonderlijk of schadelijk karakter als ramp worden erkend.

Vergoeding van de brandverzekering

Neem altijd eerst contact op met uw eigen verzekeraar, wanneer u door een natuurverschijnsel schade hebt opgelopen. In alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) moet de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Uw brandverzekering vergoedt in principe schade die u geleden hebt naar aanleiding van:

  • brand
  • bliksem
  • ontploffing
  • storm
  • hagel
  • ijs- en sneeuwdruk
  • overstroming
  • het overlopen of opstuwen van openbare riolen
  • aardverschuivingen of grondverzakkingen
  • aardbeving.

U moet uw schadegeval aan uw brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden. Het is dus absoluut aan te raden om een brandverzekering af te sluiten voor uw woning, maar dit is in België niet verplicht.

Schadevergoeding Rampenfonds

In sommige gevallen kunt u bij het Rampenfonds een schadevergoeding aanvragen voor goederen die niet verzekerbaar zijn door uw eigen brandpolis eenvoudige risico’s.

Opgelet: Het is mogelijk dat bepaalde goederen in uw polis zijn uitgesloten van een vergoeding, maar als ze in theorie verzekerbaar zijn, kunt u geen vergoeding aanvragen bij het Rampenfonds voor schade aan die goederen.

Schadevergoeding Rampenfonds aanvragen

Overgangsperiode schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten

Sinds 1 januari 2020 is er geen onderscheid meer tussen een algemene ramp en een landbouwramp voor de schadevergoedingen van het Vlaams Rampenfonds. Voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten is er een overgangsperiode van 5 jaar.