Voor wie

Onderstaande procedure geldt voor particulieren. Bent u ondernemer, een organisatie of een landbouwer? Dan kunt u terecht op de pagina Procedure schadevergoeding Vlaams Rampenfonds voor ondernemers.

Aanvraagprocedure burgers

 • Stap 1

  Deze documenten moet u altijd bijvoegen

  • het huwelijks- of samenlevingscontract

  • een volmacht of bewijs van hoedanigheid wanneer een gemachtigde optreedt voor de schadelijder

  • een kopie van de verzekeringspolis

  • een gedetailleerd attest van tussenkomst of een attest van niet-tussenkomst van uw verzekeringsmaatschappij. U kunt uw dossier al indienen ook al is dit attest nog niet beschikbaar. Voeg het nadien toe.

  • een gedetailleerde beschrijving en raming van de geleden schade. De schade die u niet in uw aanvraag vermeld hebt, zal niet vergoed worden, ook al meldt u die schade achteraf aan de expert van het Vlaams Rampenfonds bij zijn bezoek ter plaatse.

  Opgelet!
  Het Vlaams Rampenfonds verleent geen tussenkomst in de erelonen en de kosten van een deskundige die u zelf aanstelt.

  • een gedetailleerd fotoverslag dat de aard en de omvang van de schade duidelijk in beeld brengt.

 • Stap 2

  Een attest waaruit blijkt dat u op het moment van de schade eigenaar, erfpachter of opstalhouder was. U kunt dit bewijs verkrijgen bij de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen ((opent in nieuw venster)).

 • Stap 3
  • de aankoopfactuur van het voertuig

  • een kopie van het inschrijvingsbewijs (per voertuig)

  • een kopie van het verzekeringsbewijs (per voertuig)

  • een attest van de gezinssamenstelling op datum van de algemene ramp. U kunt dit attest gratis verkrijgen bij uw gemeentebestuur.

  • de gegevensfiche van het voertuig (PDF bestand opent in nieuw venster).

 • Stap 4

  U kunt uw aanvraag indienen via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds ((opent in nieuw venster)).

  Dit is de gemakkelijkste manier om uw aanvraag in te dienen. Bovendien bent u er zeker van dat u uw aanvraag tijdig, correct en volledig indient.

  Als u toch liever uw aanvraag op papier indient, kunt u uw aanvraag met onderstaande formulieren doen: