Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het ecosysteem van de Smart Region Office Ecosysteem

Het ecosysteem van de Smart Region Office

De Smart Region Office is de liaison tussen de Smart City-initiatieven van de Vlaamse Overheid, de lokale besturen en ondernemingen en werkt een gemeenschappelijk overheidsbeleid uit. De Smart Region Office faciliteert waar nodig de interactie binnen het ecosysteem en maakt er tegelijkertijd deel van uit.

 
 

De Smart Region Office gaat in rechtstreekse interactie met:

  • De lokale besturen: individuele steden en gemeenten, VVSG, Kenniscentrum Vlaamse Steden, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden…
  • De ondernemingen met een aanbod relevant voor de slimme regio, intermediaire organisaties zoals de speerpuntclusters en bedrijvennetwerken.
  • Andere entiteiten en samenwerkingsverbanden van de Vlaamse Overheid: alle relevante entiteiten van de Vlaamse Overheid kunnen in principe betrokken worden, afhankelijk van de beleidsuitdaging.
  • Kennisinstellingen: strategische onderzoekscentra van de Vlaamse Overheid (imec, VITO, …), de Vlaamse universiteiten en hogescholen.