Slimme Regio?

Een slimme regio zet data en technologie in als een middel om regionale of lokale maatschappelijke uitdagingen zoals mobiliteit, milieu, water, stadvernieuwing, inclusie, … efficiënter en meer gebruiker-centraal aan te pakken door goed samen te werken binnen het ecosysteem. Het doel is om leefbare, duurzame, robuuste en inclusieve steden, gemeenten en regio te creëren voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt.

Smart Region Office?

De missie van de SRO is om deze visie op Vlaanderen als slimme regio te helpen realiseren. De SRO doet dit door het verbinden en faciliteren van opschaling van initiatieven, het stimuleren van een datagedreven beleid, het linken van technologische oplossingen aan maatschappelijke uitdagingen en alle betrokken belanghebbenden samenbrengen (lokale besturen, bedrijven, kennisinstellingen en entiteiten van de Vlaamse overheid) in duurzame samenwerkingsverbanden.

Samenwerking?

De Smart Region-werking is de som van de 3 betrokken agentschappen; ABB, VLAIO en Digitaal Vlaanderen, aangestuurd door de Smart Region Board. Elke entiteit die bijdraagt aan de Smart Region-werking doet dat vanuit de eigen bevoegdheden, beleidsruimte en rol binnen de Vlaamse Overheid.

Wie?

Zoals hierboven vermeld is de Smart Region Office samengesteld uit een vertegenwoordiger uit elk van de betrokken agentschappen. Samen functioneren we als een hecht virtueel team.

  • Willem Geelen vanuit Digitaal Vlaanderen
  • Nils Walravens vanuit VLAIO
  • Laura-Johanna Cluytens vanuit Agentschap Binnenlands Bestuur

U kan ons bereiken op de individuele contactadressen (zie Contact) of samen op smartregionoffice@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).