Wat?

Een slimme regio zet technologie in als een middel om regionale of lokale maatschappelijke uitdagingen zoals mobiliteit, milieu, water, stadvernieuwing, inclusie, … efficiënter en meer gebruiker-centraal aan te pakken. Het doel is om leefbare, duurzame, robuuste en inclusieve lokale besturen en regio’s te bouwen voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt.

Smart Region Office?

De Smart Region Office vervult een centrale rol om alle initiatieven, standaarden en goedepraktijken te delen en te coördineren. Daarvoor werkt ze samen met Vlaamse entiteiten en lokale besturen, kennisinstellingen en de bedrijven.

De Smart Region Office brengt steden en gemeenten met gelijkaardige uitdagingen samen, ondersteunt projectoproepen zoals Gemeente zonder Gemeentehuis en City of Things en zorgt dat slimme toepassingen zoveel mogelijk gemeenschappelijk aanbesteed en geïmplementeerd worden. Zo bereiken we meer kostefficiëntie, meer gebruiksgemak, meer en betere resultaten en een betere kennisdeling in de verdere uitrol van een Smart Region beleid.

Koppelingen met de Vlaamse generieke bouwstenen

Ook de koppelingen met de Vlaamse generieke bouwstenen (Toegangsbeheer, Mijn Burgerprofiel, e-loketondernemers.be, MAGDA, LBLOD, enzovoort…), het opzetten en volgen van standaarden (OSLO) en de principes van de generieke Open City architectuur (VLOCA) worden daarbij bewaakt.

De Vlaamse overheid wil ook extra aandacht besteden aan de drempels die kleine gemeenten en landelijke gebieden ondervinden om deze slimme steden-technologie te implementeren.

Wie?

Zoals hierboven vermeld is de Smart Region Office samengesteld uit een vertegenwoordiger uit elk van de agentschappen die het vertegenwoordigt. Samen functioneren we als een hecht virtueel team.

Uiteraard bestaan de Smart Region Office uit echte mensen:

  • Willem Geelen vanuit Digitaal Vlaanderen
  • Nils Walravens vanuit VLAIO
  • Ronald Hermans vanuit Agentschap Binnenlands Bestuur

U kan ons bereiken op de individuele contactadressen (zie Contact) of samen op smartregionoffice@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).