Gedaan met laden. U bevindt zich op: Strategie Smart Region Office

Strategie

Om haar missie te realiseren heeft de Smart Region Office 6 strategische doelstellingen bepaald. Eind 2023 werden deze goedgekeurd door de Smart Region Board als het kader waarbinnen de SRO werkt. Onderaan deze pagina kan je de volledige strategienota downloaden.

De SRO realiseert haar rol aan de hand van volgende 6 strategische doelstellingen:

  1. Het uitwerken en bijsturen van de uitvoering van de lange termijn strategische doelstellingen van de slimme regio en het uittekenen van een strategisch kader ervan.
  2. Het faciliteren van het proces om tot duurzame en door een (zo breed mogelijk) partnerschap gedragen oplossingen te komen en om deze Vlaams-breed te kunnen opschalen.
  3. Het ondersteunen en stimuleren van matchmaking binnen het ecosysteem (bestaande uit bedrijven, lokale besturen, kennisinstellingen en entiteiten van de Vlaamse overheid) en het opzetten van de nodige governance-structuren ter opvolging.
  4. Het nastreven van consistentie en coherentie binnen programma’s, bouwstenen en oproepen en bij uitbreiding het instrumentarium dat de Smart Region werking ter beschikking heeft, waarbij interoperabiliteit & openheid als principes centraal staan.
  5. Het nastreven van een grotere bekendheid en het inzetten op duidelijke en transparante communicatie in kader van het uitdragen van de gezamenlijke beleidsvisie van de Vlaamse overheid op de slimme regio en het delen van succesverhalen.
  6. We waken over de leefbaarheid, robuustheid, inclusiviteit,… van steden, gemeenten, gemeenschappen en van Vlaanderen.

SRO Strategienota

Hier vind je de volledige strategienota van de Smart Region Office, waarin de strategische en operationele doelstellingen te vinden zijn. Er wordt ook een duidelijke rolverdeling afgesproken tussen de verschillende agentschappen, Smart Region Office en Smart Region Board.