Gedaan met laden. U bevindt zich op: Oplevering van dossiers met enkel bouw, met enkel gesubsidieerde infrastructuuraanleg of van gecombineerde dossiers Oplevering

Oplevering van dossiers met enkel bouw, met enkel gesubsidieerde infrastructuuraanleg of van gecombineerde dossiers

In de inhoud hieronder vindt u toelichtingen en modeldocumenten bij de huidige wetgeving die van toepassing is op alle opdrachten, bekend gemaakt vanaf 1 juli 2013.  

Wat is een voorlopige oplevering (VO)?

Van zodra de contractuele einddatum bereikt is, voorziet de wetgeving overheidsopdrachten een procedure waarbij vastgesteld wordt of de opdracht al dan niet correct voltooid is. Dit is de voorlopige oplevering.
Samen met de voorlopige oplevering wordt ook een eindafrekening gemaakt om de opdracht correct financieel af te sluiten.

De voorlopige oplevering is een contractueel erg belangrijke fase. Hieruit blijkt namelijk dat alle partijen de werken als beëindigd beschouwen en dat de werken zijn uitgevoerd.

Voldoet het bouwwerk niet aan de bepalingen of voorwaarden van de opdracht? Of, is het bouwwerk niet volgens de regels van vakmanschap en bouwkunde uitgevoerd? Dan sloopt en herbouwt de aannemer het.

Doet de aannemer dit niet? Dan gebeurt dit, op bevel van de aanbestedende overheid, op zijn kosten en risico (zie pagina Actiemiddelen van de aanbestedende overheid). De aannemer stelt zich ook bloot aan boetes en straffen omdat hij de bepalingen en voorwaarden van de opdracht niet naleeft.

De aanbestedende overheid kan de aannemer op dezelfde manier verplichten het bouwwerk of delen ervan, waarin niet aanvaarde producten werden verwerkt of die in een verbodsperiode werden uitgevoerd, te slopen en te herbouwen. Desnoods handelt ze op kosten en risico van de aannemer.

VO: wat/wanneer opstellen?

De documenten voorlopige oplevering maakt u op voor ieder perceel dat deel uitmaakt van een afzonderlijke opdracht. Voor elke opdracht stelt u een proces-verbaal op waarin ofwel de oplevering (VO1), ofwel de niet-oplevering (VO1bis) wordt vastgesteld.

VO: wat doen in deze situaties?

Waarborgperiode

De waarborgperiode gaat in op de datum van de voorlopige oplevering. Als de opdrachtdocumenten geen waarborgtermijn vooropstellen, wordt deze op 1 jaar vastgelegd (artikel 92 § 2). De waarborgperiode is dus de periode tussen voorlopige oplevering en definitieve oplevering.

Tijdens de waarborgperiode moet de aannemer al de nodige werken en herstellingen uitvoeren om het bouwwerk in goede staat te houden. Hij is verantwoordelijk voor alle optredende, lichte en verborgen gebreken, maar hij is niet aansprakelijk voor de schade waarvan de schuld niet bij hem ligt (artikel 84 § 1).

De aanbestedende overheid meldt de aannemer dus best zo snel mogelijk de gebreken die tijdens de waarborgtermijn gebeuren.

Belangrijk: Ook na de voorlopige oplevering en tijdens de waarborgtermijn van 1 jaar, heeft de aanbestedende overheid het recht om maatregelen van ambtswege te nemen. Ook dan zijn dus de stappen, zoals opgesomd op de pagina Actiemiddelen van de aanbestedende overheid, volledig toepasbaar.

Definitieve oplevering (DO)

Een overheidsopdracht van werken is pas klaar als de definitieve oplevering via een proces-verbaal gebeurt. Dit gebeurt voor woningbouw 1 jaar na de voorlopige oplevering en voor de infrastructuurwerken na 2 of 3 jaar.

Gecombineerde dossiers: verschil bij vrijgave van de waarborgen

De woningbouw wordt na 1 jaar definitief opgeleverd. Hierbij wordt 2,5% van de borgtocht vrijgegeven verminderd met 5% op het deel wegen-, riolerings- en omgevingswerken. De infrastructuurwerken worden na 2 of 3 jaar definitief opgeleverd. Hierbij wordt de resterende 5% op het deel wegen-, riolerings- en omgevingswerken van de borgtocht vrijgegeven.

Bij herstellingswerken binnen het laatste jaar van de waarborgtermijn bepaalt de aanbesteder het bedrag van de borgtocht dat behouden blijft tot het einde van de afzonderlijke waarborgtermijn van deze herstellingswerken.