Op vrijdag 4 februari 2022 legde de Vlaamse Regering de werkingsgebieden voor de woonmaatschappijen in Vlaanderen definitief vast.

Er zijn 42 werkingsgebieden, per werkingsgebied kan 1 woonmaatschappij erkend worden.

De lokale besturen die deel uitmaken van het werkingsgebied van de woonmaatschappij en die aandeelhouder zijn, moeten altijd over de meerderheid beschikken van de stemrechten die verbonden zijn aan de aandelen. De stemrechtenverdeling tussen de gemeentes per werkingsgebied is op 15 juli 2022 definitief vastgelegd. U vindt meer informatie en de definitieve stemrechtenverdeling op de webpagina’s van lokaal woonbeleid.