Voorwaarden

Neem voor meer informatie over de voorwaarden en de procedure contact op met de erkende kredietmaatschappijen zelf. De adressen en contactgegevens van deze erkende kredietmaatschappijen ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van vzw Sociaal Woonkrediet.