Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sollicitatieverlof

Sollicitatieverlof

Als u ontslagen bent of zelf uw ontslag hebt ingediend, hebt u tijdens uw opzegperiode recht op sollicitatieverlof. Dat betekent dat u, met behoud van uw loon, afwezig mag zijn op het werk om ander werk te zoeken of op sollicitatiegesprek te gaan.

Sollicitatieverlof is een wettelijk recht voor iedereen die ontslagen wordt of zelf ontslag neemt. Formeel betekent sollicitatieverlof dat een werknemer het recht heeft om afwezig te zijn op het werk om op zoek te gaan naar een andere baan. Die regel geldt zowel voor arbeiders als bedienden.

Ook deeltijdse medewerkers hebben recht op sollicitatieverlof, in verhouding met de duur van hun arbeidsovereenkomst. De wet voorziet ook in een beperkte mate van sollicitatieverlof voor werknemers met een contract van bepaalde duur of tijdelijk contract. Zij hebben recht op sollicitatieverlof zodra het contract wordt beëindigd met een opzegtermijn.

Wie door de werkgever wordt ontslagen met het oog op pensioen of het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - het vroegere brugpensioen - heeft ook recht op sollicitatieverlof.

Voorwaarden

Hoeveel sollicitatieverlof u hebt, hangt af van uw recht op outplacementbegeleiding en van uw opzegtermijn.

  • Wie kan rekenen op outplacementbegeleiding, heeft het recht op één volledige dag of twee halve dagen sollicitatieverlof per week. De outplacementbegeleiding zelf moet verplicht gevolgd worden tijdens het sollicitatieverlof
  • Geen outplacementbegeleiding en een opzegtermijn van 26 weken of minder? Dan heeft een vertrekkende werknemer recht op één volledige dag (of twee halve dagen) sollicitatieverlof per week gedurende de volledige opzegtermijn
  • Geen outplacementbegeleiding en een opzegtermijn van 27 weken of langer? Dan heeft een vertrekkende werknemer recht op een één volledige dag (of twee halve dagen) sollicitatieverlof in de laatste 26 weken van de opzegtermijn. In de voorgaande weken gaat het om een halve dag per week

Meer informatie over het sollicitatieverlof(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Procedure

Werkgever en werknemer beslissen onderling op welke dag(en) het sollicitatieverlof wordt genomen. Als er geen overeenkomst is, beslist de werknemer.