Voorwaarden

Hoeveel sollicitatieverlof u hebt, hangt af van uw recht op outplacementbegeleiding en van uw opzegtermijn.

  • U volgt outplacementbegeleiding: in dat geval mag u tijdens uw hele opzegtermijn één dag (of twee halve dagen) per week sollicitatieverlof nemen. U moet uw outplacementbegeleiding wel tijdens uw sollicitatieverlof volgen: ze komt er dus niet bovenop.
  • U volgt geen outplacementbegeleiding en u hebt een opzegtermijn van 26 weken of minder: in dat geval krijgt u tijdens uw hele opzegtermijn één dag (of twee halve dagen) sollicitatieverlof per week.
  • U volgt geen outplacementbegeleiding en u hebt een opzegtermijn van meer dan 26 weken: in dat geval krijgt u tijdens de eerste weken van uw opzegtermijn een halve dag sollicitatieverlof per week. In de laatste 26 weken hebt u recht op één dag (of twee halve dagen) per week.

Deeltijdse werknemers hebben recht op sollicitatieverlof in verhouding met de duur van hun prestaties.

Procedure

Werkgever en werknemer beslissen onderling op welke dag(en) het sollicitatieverlof wordt genomen. Als er geen overeenkomst is, beslist de werknemer.