Wie moet zich registreren?

Elke onderneming die aan de volgende voorwaarden voldoet moet zich registreren:

  • de onderneming doet aan private arbeidsbemiddeling voor (potentiële) betaalde sportbeoefenaars of voor rekening van sportclubs met het oog op het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars.
  • de bemiddelingsactiviteiten van de onderneming vinden minstens gedeeltelijk plaats in Vlaanderen

Wat wordt beschouwd als arbeidsbemiddeling?

Het geheel van diensten uitgeoefend door een tussenpersoon, gericht op het afsluiten van een arbeidsovereenkomst. Hieronder valt een ruim spectrum aan diensten. Enkele voorbeelden zijn rekrutering, scouting, onderhandelen van de arbeidsvoorwaarden of de transfersom, etc.

Hoe wordt beoordeeld of een bemiddelingsactiviteit in Vlaanderen plaats vindt?

Vanaf er ook maar een deel van het bemiddelingsproces gelinkt is aan het Vlaams Gewest, is de registratie verplicht. Enkele voorbeelden:

  • de makelaar heeft zijn maatschappelijke zetel in Vlaanderen
  • de makelaar vertegenwoordigt een speler die wil transfereren naar een Vlaamse club
  • de makelaar vertegenwoordigt een speler die wil transfereren van een Vlaamse club naar een andere club
  • de onderhandelingsgesprekken worden gevoerd in Vlaanderen

Hoe registreren

Download de handleiding (PDF bestand opent in nieuw venster) (PDF bestand opent in nieuw venster)en start uw registratie als sportmakelaar met dit webformulier.

The sports agent registration web form is only available in Dutch. Download this English manual (PDF bestand opent in nieuw venster) to help you with the registration process.

De registratie is geldig onmiddellijk na het inzenden van het webformulier. U ontvangt onmiddellijk een dossiernummer via e-mail. Binnen de vijf werkdagen na de registratie ontvangt u het registratienummer. Indien later blijkt dat u niet voldoet aan de registratievoorwaarden (zoals het tijdig storten van de waarborg) of de reglementering niet respecteert kan de registratie geschorst of ingetrokken worden.