Gedaan met laden. U bevindt zich op: Startlening

Startlening

Bent u werkloos en hebt u plannen voor een eigen zaak? Dan kunt u bij de opstart van uw zaak een beroep doen op de Startlening van PMV (Participatiemaatschappij-Vlaanderen). Met die Startlening kunt u tegen een voordelig tarief tot 100.000 euro lenen.

Voorwaarden

De Startlening is een achtergestelde lening: dat betekent dat u bij geldproblemen PMV maar als laatste schuldeiser hoeft te vergoeden. Dat geeft andere schuldeisers (bijvoorbeeld banken) meer zekerheid.

Voorwaarden

De Startlening is bestemd voor alle starters, ook voor werkzoekenden die een eigen zaak beginnen. Dat houdt in dat u nog nooit of niet langer dan 4 jaar zelfstandige in hoofdberoep bent geweest. Als het om een vennootschap gaat, wordt gekeken naar de voorgeschiedenis van de vennoten.
Ook studenten-ondernemers kunnen een Startlening krijgen.

U woont in het Vlaamse Gewest of uw maatschappelijke zetel is er gevestigd, en u kunt u investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt uw woonplaats of uw maatschappelijke zetel niet in het Vlaamse Gewest, maar investeert u in het Vlaamse Gewest, dan komt u ook in aanmerking.

U beantwoordt aan de . Vzw’s kunnen in aanmerking komen als ze minstens de helft van hun inkomsten uit normale economische activiteiten halen.

Bij de start van een eigen zaak mag u de lening gebruiken

  • voor materiële investeringen, zoals bureaumateriaal, computers, machines…
  • voor immateriële of financiële investeringen, zoals de overname van een bestaande handelszaak.

De duur van de lening is minimaal 3 jaar (5 jaar als u werkzoekende bent) en maximaal tien jaar.

Als u als werkzoekende de Startlening aangaat,

  • hoeft u geen waarborgen te geven
  • kan een schuld tot zelfs 40.000 euro u worden kwijtgescholden als u binnen drie maanden na de stopzetting van uw zaak kunt aantonen dat uw zaak onleefbaar was
  • behoudt u uw recht op werkloosheidsuitkering als u, om welke reden ook, uw zaak binnen 15 jaar na aanvang stopzet.

U kunt de Startlening cumuleren met een cofinanciering van PMV, maar het bedrag van alle leningen samen mag niet hoger liggen dan 350.000 euro. Als u de Kmo-cofinanciering op naam van een vennootschap vraagt, moet u de tegenwaarde van de Startlening+ en de eigen inbreng onder de vorm van volstort kapitaal inbrengen in de vennootschap.

Procedure

Voor aanvragen en begeleiding bij de indiening van de Startlening kunt u zich wenden tot de aanbrengers of kredietinstellingen waarmee PMV samenwerkt. Op de website van PMV/Z vindt u een lijst per provincie(opent in nieuw venster). Rechtstreeks indienen bij PMV is ook mogelijk.

Financieel voordeel

Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van volgende bedragen:

  • vier keer de eigen inbreng: dat bedrag mag ook gedeeltelijk of volledig geleend worden.
  • 100.000 euro.

In principe is er geen minimumbedrag, maar PMV gaat ervan uit dat aanvragen van minder dan 5.000 euro beter op een andere manier gefinancierd kunnen worden.

U betaalt de Startlening maandelijks terug met constante aflossingen. De intrestvoet is vast en bedraagt nu 3 procent per jaar.