Voorwaarden

Huisartsen die een individuele praktijk of een huisartsengroepering (groepspraktijk) opstarten, kunnen een renteloze lening en een premie krijgen. Bestaande individuele praktijken of groepspraktijken, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor een onthaal en administratieve bediende of voor een medisch telesecretariaat. U kunt die renteloze lening en de premie samen of afzonderlijk krijgen.

Voor de opstart van een praktijk kunt u een renteloze lening of een premie krijgen.

  • De renteloze lening kunt u krijgen voor de financiering van de 'eerste installatie' als erkende huisarts. Een eerste installatie is een installatie binnen vier jaar na het verkrijgen van de erkenning als huisarts of na de terugkeer uit een ontwikkelingsland.

  • De premie van 20.000 euro kunt u krijgen voor 'een eerste installatie' of een verhuizing naar een 'prioritaire zone ((opent in nieuw venster))'. Zowel loontrekkende als zelfstandige huisartsen kunnen de premie aanvragen.

Voor de ondersteuning van de praktijk zijn er twee tegemoetkomingen mogelijk.

  • Een tegemoetkoming voor een onthaal- en administratief bediende

  • Een tegemoetkoming voor de kosten van de dienstverlening van een medisch telesecretariaat.

Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid vindt u de precieze voorwaarden voor de ondersteuning van de huisartsen ((opent in nieuw venster)).

Procedure

Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid vindt u hoe u de verschillende tegemoetkomingen aanvraagt ((opent in nieuw venster)).

Bedrag

De renteloze lening bedraagt maximaal 15.000 euro, over 5 jaar. De eenmalige premie bedraagt 20.000 euro.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij een van de Steunpunten ((opent in nieuw venster)) of rechtstreeks bij het Participatiefonds:

Tel.: 02 229 52 30
E-mail: info@impulseo.vlaanderen