Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ondersteuning voor huisartsen

Ondersteuning voor huisartsen

De Vlaamse overheid ondersteunt huisartsen in de vestiging en werking van huisartsenpraktijken.

Voorwaarden

Huisartsen die een individuele praktijk of een huisartsengroepering (groepspraktijk) opstarten, kunnen een renteloze lening krijgen. Bestaande individuele praktijken of groepspraktijken, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor een onthaal en administratieve bediende of voor een medisch telesecretariaat.

Voor de opstart van een praktijk kunt u een renteloze lening krijgen voor de financiering van de ‘eerste installatie’ als erkende huisarts. Een eerste installatie is een installatie binnen vier jaar na het verkrijgen van de erkenning als huisarts of na de terugkeer uit een ontwikkelingsland.

Voor de ondersteuning van de praktijk zijn er twee tegemoetkomingen mogelijk.

  • Een tegemoetkoming voor een onthaal- en administratief bediende

  • Een tegemoetkoming voor de kosten van de dienstverlening van een medisch telesecretariaat.

Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid vindt u de precieze voorwaarden voor de ondersteuning van de huisartsen(opent in nieuw venster).

Procedure

Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid vindt u hoe u de verschillende tegemoetkomingen aanvraagt(opent in nieuw venster).

Financieel voordeel

De renteloze lening bedraagt maximaal 35.000 euro, over 5 jaar.