Gedaan met laden. U bevindt zich op: Startverklaring bij nieuwbouw en renovatie

Startverklaring bij nieuwbouw en renovatie

Als u in Vlaanderen start met een bouwproject, bent u verplicht om een verslaggever aan te stellen. Die verslaggever zal vóór de start van de werken een startverklaring, inclusief een voorafberekening, indienen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Startverklaring

De startverklaring is een onderdeel van de energieprestatieregelgeving (energieprestatienormen voor nieuwbouw en renovatie). Met zo'n startverklaring kan men een idee krijgen van de energieprestaties van het gebouw. Indien uit de startverklaring blijkt dat niet aan de EPB-eisen is voldaan, is bijsturing mogelijk.
Pas nadat de startverklaring is ingediend, mag men starten met de bouw of verbouwing van de woning.

Inhoud van de startverklaring

De startverklaring bevat volgende gegevens:

 • gegevens over het bouwproject
  • ligging
  • datum van de start van de werkzaamheden
  • aard van de werkzaamheden
  • bestemming van het gebouw
  • indeling van het bouwproject
  • resultaten op het vlak van de EPB-eisen (eisen op het gebied van energiezuinigheid en binnenklimaat waaraan het bouwproject moet voldoen)
 • gegevens over de aangifteplichtige (de bouwheer)
 • gegevens over de architect
 • gegevens over de verslaggever
 • de voorafberekening.

Procedure

Als bouwer of verbouwer bent u de houder van de stedenbouwkundige vergunning en bent u ook de aangifteplichtige voor de energieprestatieregelgeving.

 • Vóór de start van de werkzaamheden moet u een verslaggever aanstellen. Dat kan zowel de ontwerpende architect van de woning zijn als een andere architect of ingenieur.
 • De verslaggever maakt een startverklaring, inclusief een voorafberekening, op basis van het ontwerp, de lastenboeken, de offertes… Voor deze berekeningen gebruikt hij het softwarepakket van de Vlaamse overheid.
 • In naam van de aangifteplichtige dient de verslaggever de startverklaring elektronisch in bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) via de energieprestatiedatabank. De startverklaring moet vóór de start van de werkzaamheden doorgestuurd worden.
 • De verslaggever ontvangt vervolgens van het VEKA elektronisch een document dat afgedrukt kan worden. Dat document wordt ondertekend door de aangifteplichtige, de verslaggever en de architect die belast is met de controle van de werkzaamheden. De verslaggever en de aangifteplichtige houden elk een ondertekende versie bij en stellen die op verzoek van het VEKA ter beschikking.

De aangifteplichtige kan een administratieve boete krijgen als de startverklaring niet (tijdig) wordt ingediend. Voor meer info, zie: Controles en boetes (op EPB-pedia).

Veelgestelde vragen