Voorwaarden

 • Deze premie was er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies kwam ook in aanmerking voor de premie. Bij volledige herbouw (=nieuwbouw) gold de premie niet.
 • Het aanvraagformulier moest bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen (met eindfactuur vanaf 1-7-2020) uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.
  Met een eindfactuur tot 30-6-2020 kon u geen premie meer aanvragen.
 • De werken moesten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Een architect moest de werken begeleiden en de uitvoering van de werken controleren
  of de aannemer (zaakvoerder of een van zijn medewerkers) moest een certificaat van bekwaamheid hebben of een certificaat van bekwaamheid als aspirant. Raadpleeg de lijst met gecertificeerde aannemers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap(PDF bestand opent in nieuw venster).
 • Alle voorwaarden en technische eisen (Rd-waarde, lambdawaarde, ...) staan op het Informatieblad 2022 van Fluvius(opent in nieuw venster).
 • Vanaf 2021 (eindfactuur) was er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.

Procedure

 • U kunt deze premie niet meer aanvragen.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.
 • U kunt de status van uw aanvraag opvolgen in ‘Mijn Fluvius’.

Financieel voordeel

Eindfactuur inPremie isolatie
van de buitenmuur langs de binnenzijde

2020

15 euro per m2
202115 euro per m2
2021 - Klant met
'uitsluitend nachttarief'
22,5 euro per m2

Beschermde afnemers konden een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Een beschermde afnemer kreeg 22,5 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte. Dit bedrag gold in 2021 ook in geval van 'uitsluitend nachttarief'.

Wetgeving

Energiebesluit van 19 november 2010