Voorwaarden

 • Deze premie was er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies kwam ook in aanmerking voor de premie. Bij volledige herbouw (=nieuwbouw) gold de premie niet.
 • Het aanvraagformulier moest bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen (met eindfactuur vanaf 1-7-2020) uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.
  Met een eindfactuur tot 30-6-2020 kon u geen premie meer aanvragen.
 • De werken moesten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer. De aannemer moest een attest invullen met technische gegevens over de geplaatste isolatie.
 • Alle voorwaarden en de technische eisen (Rd-waarde, lambdawaarde, ...) staan op het Informatieblad 2022 van Fluvius(opent in nieuw venster).
 • Vanaf 2021 (eindfactuur) was er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.

Procedure

 • U kunt deze premie niet meer aanvragen.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.
 • U kunt de status van uw aanvraag opvolgen in ‘Mijn Fluvius’.

Bedrag

Eindfactuur inPremie isolatie
van vloer of kelderplafond

2020

6 euro per m2
20216 euro per m2
2021 - Klant met
'uitsluitend nachttarief'
9 euro per m2

Beschermde afnemers konden een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Een beschermde afnemer kreeg 9 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte. Dit bedrag gold in 2021 ook in geval van 'uitsluitend nachttarief'.

Wetgeving

Energiebesluit van 19 november 2010