Gedaan met laden. U bevindt zich op: Studeren in het volwassenenonderwijs

Studeren in het volwassenenonderwijs

In het volwassenenonderwijs kan je kiezen uit een brede waaier van opleidingen.

Het diverse aanbod van het volwassenenonderwijs is erg flexibel georganiseerd. Je kiest zelf op welk ritme je studeert: je kan zowel overdag als ’s avonds les volgen. Sommige modules volg je volledig in het centrum, voor andere combineer je contactmomenten met zelfstandig werk thuis of in een open leercentrum. Ook duaal leren waarbij je de helft van de opleiding op één of meerdere werkplekken volgt, is soms mogelijk.  Als je al een opleiding volgde of werkervaring hebt, kan het centrum je een vrijstelling geven voor een of meerdere modules.

Het volwassenenonderwijs reikt erkende studiebewijzen uit. Je ontvangt een certificaat na het succesvol beëindigen van een opleiding en een deelcertificaat voor een module.

Basisvaardigheden aanleren via basiseducatie

Leerlingen in een klas
© Lieven Van Assche

De basiseducatie richt zich tot personen die weinig schoolopleiding hebben gehad en problemen hebben met lezen, schrijven of rekenen. De cursussen zijn op het niveau lager onderwijs en 1ste graad secundair onderwijs. Enkele voorbeelden van cursussen zijn:

  • Nederlands als tweede taal (NT2)
  • Instapcursussen Frans en Engels
  • Wiskunde
  • Computerlessen.

Een opleiding secundair onderwijs volgen

Het secundair volwassenenonderwijs bestaat uit een hele waaier van opleidingen

  • opleidingen binnen het studiegebied algemene vorming (het vroegere tweedekansonderwijs)
  • verschillende beroepsgerichte opleidingen op het niveau van het secundair onderwijs

Via het secundair volwassenenonderwijs is het ook mogelijk om een volwaardig diploma secundair onderwijs te behalen.

Het wordt ingericht door de centra voor volwassenenonderwijs (CVO)(opent in nieuw venster).

Minimumleeftijd

De leeftijd waarop u kunt starten met volwassenenonderwijs hangt af van de gekozen opleiding.

Basiseducatie en het studiegebied algemene vorming

  • 18 jaar
  • Voor een opleiding die start in september (of later) mag u ook inschrijven als u ten laatste op 31 december van dat jaar 18 jaar wordt.

Andere opleidingen in het volwassenenonderwijs

  • 16 jaar
  • 15 jaar als u minstens 2 jaar secundair onderwijs hebt gevolgd.

Andere opleidingen voor volwassenen

U hebt naast het volwassenenonderwijs nog andere mogelijkheden om als volwassene te studeren: