Basisvaardigheden aanleren via basiseducatie

De basiseducatie richt zich tot personen die weinig schoolopleiding hebben gehad en problemen hebben met lezen, schrijven of rekenen. De cursussen zijn op het niveau lager onderwijs en 1ste graad secundair onderwijs. Enkele voorbeelden van cursussen zijn:

 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Instapcursussen Frans en Engels
 • Wiskunde
 • Computerlessen.

Een opleiding secundair onderwijs volgen

Het secundair volwassenenonderwijs bestaat uit een hele waaier van opleidingen

 • opleidingen binnen het studiegebied algemene vorming (het vroegere tweedekansonderwijs)
 • verschillende beroepsgerichte opleidingen op het niveau van het secundair onderwijs

Via het secundair volwassenenonderwijs is het ook mogelijk om een volwaardig diploma secundair onderwijs te behalen.

Het wordt ingericht door de centra voor volwassenenonderwijs (CVO).

Een beroepsgerichte opleiding volgen in het hoger beroepsonderwijs

In het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs kunt u beroepsgerichte opleidingen volgen in de studiegebieden:

 • biotechniek
 • gezondheidszorg
 • handelswetenschappen en bedrijfskunde
 • industriële wetenschappen en technologie
 • sociaal-agogisch werk

De opleidingen bevinden zich op een niveau tussen secundair onderwijs en een bacheloropleiding, vroeger werd dit een B1 genoemd.

Leraar worden via het volwassenenonderwijs

Via het volwassenenonderwijs kunt u een specifieke lerarenopleiding (SLO) volgen. De specifieke lerarenopleiding is een opleiding die u volgt nadat u al een diploma (meestal in het hoger onderwijs) hebt behaald. De SLO focust alleen op het pedagogische aspect. Uw hoofddiploma bepaalt in welke vakken u les mag geven. De SLO via het volwassenenonderwijs vervangt de vroegere D-cursus, GPB- en aggregatieopleiding.

Kosten volwassenenonderwijs

Opleidingen basiseducatie en de opleiding algemene vorming van het secundair volwassenenonderwijs zijn gratis. In de andere vormen van volwassenenonderwijs betaalt u 1,50 euro per lestijd. Naast het inschrijvingsgeld mag een centrum ook kosten aanrekenen voor cursusmateriaal.

Bepaalde categorieën van cursisten die het financieel moeilijk hebben, kunnen een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld krijgen.

Minimumleeftijd

De leeftijd waarop u kunt starten met volwassenenonderwijs hangt af van de gekozen opleiding. 

Basiseducatie en het studiegebied algemene vorming

 • 18 jaar
 • Voor een opleiding die start in september (of later) mag u ook inschrijven als u ten laatste op 31 december van dat jaar 18 jaar wordt. 

Andere opleidingen in het volwassenenonderwijs

 • 16 jaar
 • 15 jaar als u minstens 2 jaar secundair onderwijs hebt gevolgd.

Andere opleidingen voor volwassenen

U hebt naast het volwassenenonderwijs nog andere mogelijkheden om als volwassene te studeren: