Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor een mobiliteitsproject, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn.

 • Het project moet verband houden met verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit (het kan educatief, sensibiliserend of op actie of onderzoek gericht zijn) en moet bovendien:
  • de verkeersveiligheid verhogen
  • en/of het fietsen bevorderen
  • en/of milieuvriendelijk verkeer stimuleren
  • en/of gebruik van het openbaar vervoer doen toenemen
  • en/of zorgen voor duurzaam woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer, woon-winkelverkeer of recreatieverkeer.
 • Het project heeft een duurtijd van maximaal 18 maanden.
 • Het toepassingsgebied van het project moet hoofdzakelijk beperkt zijn tot het grondgebied van het Vlaamse Gewest
 • Infrastructuur wordt niet gesubsidieerd.

Procedure

U moet de aanvraag voor een projectsubsidie indienen uiterlijk op 30 september van het jaar dat voorafgaat aan de startdatum van het project.

De subsidieoproep is afgesloten. U kunt momenteel geen subsidieaanvraag indienen.

Bedrag

 • Bij de bepaling van het bedrag van de subsidie voor een mobiliteitsproject wordt rekening gehouden met de financiële middelen die via andere kanalen worden verkregen.
 • Het bedrag verschilt van project tot project en bedraagt maximaal 75% van de directe personeels- en werkingskosten van het project tot een bovengrens van 50.000 euro.

Regelgeving