Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie van het Vlaamse Gewest, moet de hemelwaterput aan de voorwaarden voldoen van de verplichte installatie van een regenwaterput.

Het kan zijn dat de gemeente geen subsidie geeft als de installatie van een regenwatersysteem verplicht is om de bouwvergunning te krijgen.

Uw gemeente kan nog bijkomende voorwaarden opleggen.

Procedure

Neem contact op met de milieudienst of de technische dienst van uw gemeente.

Bedrag

Het bedrag verschilt van gemeente tot gemeente.

Publicaties

Een watervriendelijk huishouden

Een watervriendelijk huishouden

Brochure • maart 2009