Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

  • scholen uit het basisonderwijs (kleuter en lager)
  • het buitengewoon lager onderwijs
  • het buitengewoon secundair onderwijs.

De subsidies zijn uitsluitend bedoeld voor de leerlingen tijdens schooldagen. Leerkrachten kunnen meedoen, maar hun porties worden niet vergoed.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor deelnemende scholen wordt gedurende 10 weken in het eerste trimester één portie groente/fruit en/of tot maximum drie porties melk per leerling en per week terugbetaald.

Voor bepaalde scholen kan dat gedurende 20 weken: 10 weken in het eerste trimester en 10 weken in het tweede trimester. Het gaat om scholen:

  • uit het buitengewoon lager en secundair onderwijs
  • uit het basisonderwijs met een minimum van 15% kwetsbare leerlingen (= met een toegekende schooltoelage).

De porties groente, fruit en/of melk worden aan de leerlingen aangeboden buiten de schoolmaaltijden. De verdeling wordt bij voorkeur gekoppeld aan een educatief moment, waarbij het gezondheidsaspect aanbod komt. Verdeling tijdens de voor- of naschoolse opvang kan, maar komt niet in aanmerking voor vergoeding.

Procedure

Meer informatie over de procedure om deel te nemen, de subsidie bedragen en de steunaanvraag ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Op de campagnewebsite oogvoorlekkers.be vindt u onder meer het aanbod aan educatieve hulpmiddelen ((opent in nieuw venster)).