Voorwaarden

  • De aanvrager is een organisatie met rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Vlaanderen of Brussel.
  • Feitelijke verenigingen en natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
  • Wanneer meerdere organisaties samenwerken, dient één organisatie de aanvraag in namens het samenwerkingsverband.

Procedure

Jaarlijks in november wordt een nieuw thema voor de projecten voor het volgende jaar bepaald en verschijnt er een projectoproep.

Meer info over de verdere voorwaarden, procedure en indiendata(opent in nieuw venster) vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Wetgeving

Decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.