Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidie voor sensibiliserende initiatieven van de Vlaamse Gebarentaal

Subsidie voor sensibiliserende initiatieven van de Vlaamse Gebarentaal

Voor de organisatie van projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal (VGT) kunt u een subsidie aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld door sensibiliserende initiatieven te organiseren of te ondersteunen. Het kan daarbij gaan om educatieve, artistieke en vrijetijdsprojecten.

Voorwaarden

  • De aanvrager is een organisatie met rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Vlaanderen of Brussel.
  • Feitelijke verenigingen en natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
  • Wanneer meerdere organisaties samenwerken, dient één organisatie de aanvraag in namens het samenwerkingsverband.

Procedure

Jaarlijks in november wordt een nieuw thema voor de projecten voor het volgende jaar bepaald en verschijnt er een projectoproep.

Meer info over de verdere voorwaarden, procedure en indiendata(opent in nieuw venster) vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Regelgeving

Decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.