Voorwaarden

  • De aanvrager is een organisatie met rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Vlaanderen of Brussel.
  • Feitelijke verenigingen en natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
  • Wanneer meerdere organisaties samenwerken, dient één organisatie de aanvraag in namens het samenwerkingsverband.

Procedure

  • Jaarlijks verschijnt in november een projectoproep.
  • Op basis hiervan kunt u een aanvraagdossier indienen bij het team Sociaal-Cultureel Werk van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
  • U dient uw aanvraagdossier in vóór 1 februari.
  • Meer info over de procedure om subsidies aan te vragen vindt u op de website van de team Sociaal-Cultureel Werk.

Wetgeving

Decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.