Voorwaarden

Zorgbehoevenden zijn bijvoorbeeld:

  • psychische patiënten
  • mensen met een mentale of fysieke handicap
  • probleemleerlingen.

De zorgbehoevenden worden ook altijd begeleid door een erkende welzijnsvoorziening. Het landbouwbedrijf en de welzijnsvoorziening maken duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over de tijdstippen waarop de mensen in het bedrijf meewerken en of ze al dan niet aan de gezinsmaaltijden deelnemen.

Voor meer informatie over de voorwaarden, de procedure, de bedragen en de betreffende wetgeving (opent in nieuw venster) kunt u terecht op de website.

Meer info

Contact

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35 bus 41
1030 Brussel
Tel: 02 553 44 08
E-mail: zorgboerderijen@lv.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)