Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies aan gemeenten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolbuurten

Subsidies aan gemeenten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolbuurten

U kunt als gemeente een subsidie aanvragen voor projecten op gemeentewegen die de verkeersveiligheid van schoolbuurten verhogen.  

Subsidievoorwaarden

 • De projecten hebben als doel:
  • De verkeersveiligheid van schoolkinderen in het basis-of secundair onderwijs te verbeteren.
  • De verplaatsingen (te voet, met fiets, openbaar vervoer of carpool) van schoolkinderen bevorderen, rekening houdend met het STOP-principe: Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas Personenwagens.
 • Het projectgebied
  • ligt op een gemeenteweg waarop de schooltoegang maximaal 200 m van een gewestweg is verwijderd;
  • strekt zich uit van de gewestweg tot maximaal 25 meter voorbij de schoolingang;
  • wordt beheerd door de gemeente.

Subsidiebedrag

Als gemeente krijgt u van de Vlaamse overheid een subsidie van 50% van de kostprijs. Dat percentage gaat naar studie-en toezichtkosten én kosten voor de werken.

 • Studiekosten:
  • Opmaak van start- en projectnota waaronder kosten voor plannen of bestekken die daarvoor nodig zijn én opmetingen;
  • Samenstelling van het technische gedeelte van de dossiers voor grondverwerving;
  • Samenstelling van het dossier voor de omgevingsvergunning;
  • De begeleiding van de gunningsprocedure voor e werken.
 • Toezichtkosten
  • Het werftoezicht waaronder proefkosten als het toezicht gebeurt door derden;
  • De voorlopige en definitieve oplevering als de opmaak en opvolging ervan gebeurt door derden.
 • Kosten voor de werken volgens de inschrijvingsprijs van de aannemer, eventueel vermeerderd met prijsherzieningen of verrekeningen.

Subsidieaanvraag, goedkeuring en uitbetaling

 • Stap 1

  Subsidieaanvraag

  U kunt uw subsidie aanvragen via het Agentschap Wegen en Verkeer op 3 manieren:

  • Aangetekend
  • Elektronisch verstuurd
  • Tegen ontvangstbewijs afgegeven
 • Stap 2

  Subsidiegoedkeuring

  De start- en projectnota

   • wordt voorgelegd aan de projectstuurgroep;
   • wordt goedgekeurd door de projectstuurgroep, al dan niet met bemiddeling van de voorzitters óf krijgt gunstig advies van de kwaliteitsadviseur als het advies werd aangevraagd voor 22 juni 2019.
 • Stap 3

  Subsidie-uitbetaling

  De subsidie wordt in 3 schijven uitbetaald.

  1. De eerste schijf heeft betrekking op de studiekosten. De helft van het inschrijvingsbedrag wordt aan de werkaannemer betaald. De volgende gegevens moet u invullen:
   • rekeningnummer van de aanvrager waarop de subsidie moet worden gestort (de subsidie kan enkel worden uitbetaald aan de gemeente);
   • identificatie van het project;
   • een financiële afrekening van de schuldvordering;
   • een kopie van de gunningsbeslissing van de gemeenteraad en de overeenkomst met de opdrachtnemer;
   • De betaalbewijzen met betrekking tot de studiekosten.
  2. De tweede schijf gaat over de werkkosten, de toezichtkosten, de eventuele prijsherzieningen en verrekeningen. Bij deze stap moet u de volgende gegevens invullen:
   • rekeningnummer van de aanvrager waarop de subsidie moet worden gestort (de subsidie kan enkel worden uitbetaald aan de gemeente);
   • identificatie van het project;
   • een financiële afrekening van de schuldvordering en de betaalbewijzen van de werkkosten, de toezichtkosten, de eventuele prijsherzieningen en verrekeningen;
   • een kopie van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering.
  3. De derde schijf wordt uitbetaald na de werken en omvat het ereloon van de studiekosten. De aanvrager vult de volgende gegevens in:
   • rekeningnummer van de aanvrager waarop de subsidie moet worden gestort (de subsidie kan enkel worden uitbetaald aan de gemeente);
   • identificatie van het project;
   • een financiële afrekening van de schuldvordering en de betaalbewijzen van het ereloon in het kader van de studiekosten;
   • een kopie van het proces-verbaal van de definitieve oplevering.