Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies voor de jeugdsector

Subsidies voor de jeugdsector

De Vlaamse overheid wil een gevarieerd aanbod aan niet-commerciële, sociaal-culturele activiteiten voor de jeugd stimuleren. Dit doet ze hoofdzakelijk door verenigingen subsidies toe te kennen.

Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen

Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen komen in aanmerking voor een structurele erkenning of subsidiëring als ze voldoen aan de voorwaarden.

Cultuureducatieve verenigingen

Cultuureducatieve verenigingen komen in aanmerking voor een structurele erkenning of subsidiëring als ze voldoen aan de voorwaarden.

Verenigingen informatie en participatie

Verenigingen informatie en participatie komen in aanmerking voor een structurele erkenning of subsidiëring als ze voldoen aan de voorwaarden.

Jeugdverblijfcentra

Jeugdverblijfcentra en hostels bieden verblijfsaccomodatie aan kinderen en jongeren voor vormende en ontspannende activiteiten. Beheerders van deze centra kunnen bij de Vlaamse overheid terecht voor een werkings- en/of personeelssubsidie.

Experimentele projecten

Verenigingen die een experimenteel project opzetten op de terreinen jeugdwerk, informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd of cultuureducatie van de jeugd, kunnen daarvoor een projectsubsidie ontvangen.