Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning en subsidiëring van cultuureducatieve verenigingen

Erkenning en subsidiëring van cultuureducatieve verenigingen

De Vlaamse overheid erkent en subsidieert cultuureducatieve verenigingen. Dat zijn verenigingen die in hoofdzaak activiteiten opzetten waarbij de artistieke creativiteit bij kinderen en jongeren gestimuleerd wordt en/of de jeugd de taal van de kunsten leert begrijpen en gebruiken.

Voorwaarden

Uw vereniging moet volgende doelstellingen hebben om in aanmerking te komen voor subsidies:

  • de artistieke creativiteit van de jeugd stimuleren
  • de jeugd de taal van de kunsten leren begrijpen en gebruiken.

Daarnaast moet u als cultuureducatieve vereniging aan een aantal algemene en bijkomende voorwaarden voldoen.

Procedure

Als erkende vereniging kunt u tot uiterlijk 1 januari 2025 een beleidsnota indienen voor het verkrijgen van een variabele subsidie voor de periode 2026-2029.

  • U kunt uw aanvraag indienen via KIOSK(opent in nieuw venster).
  • U kunt ook jaarlijks tot uiterlijk 1 september een projectsubsidie aanvragen (begroting opladen in KIOSK).

Regelgeving

Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.