Voorwaarden

Uw vereniging moet volgende doelstellingen hebben om in aanmerking te komen voor subsidies:

  • de artistieke creativiteit van de jeugd stimuleren
  • de jeugd de taal van de kunsten leren begrijpen en gebruiken.

Daarnaast moet u als cultuureducatieve vereniging aan een aantal algemene en bijkomende voorwaarden voldoen.

Procedure

Als erkende vereniging kon u tot uiterlijk 1 januari 2021 een beleidsnota indienen voor het verkrijgen van een variabele subsidie voor de periode 2022-2025.

U kon uw aanvraag vanaf 1 oktober 2020 indienen via KIOSK(opent in nieuw venster).

U kunt ook jaarlijks tot uiterlijk 1 september een projectsubsidie aanvragen.

Wetgeving

Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.