ad / à

De voorzetsels à en ad worden allebei – vooral in Nederland – gebruikt in combinatie met bedragen, maar ze hebben niet dezelfde betekenis. Het aan het Frans ontleende voorzetsel à heeft de betekenis 'tegen een eenheidsprijs van'. 

  • De leverancier kan van die stof 100 meter leveren à € 7,50. (= € 7,50 per meter)

Het aan het Latijn ontleende voorzetsel ad heeft de betekenis 'ten bedrage van' of 'tegen een percentage van'. Ad is een formeel, schrijftalig woord.

  • De verschuldigde belasting ad € 1500,- moet binnen 30 dagen betaald worden.
  • De rechter heeft de gevorderde hoofdsom vermeerderd met een rente ad 10% per jaar.

Taaladvies.net
Ad / à € 50,-

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons