afkomen / aankomen

Afkomen wordt in België vaak in plaats van aankomen of verschijnen, opkomen en komen gebruikt. In die betekenissen is het geen standaardtaal.

 • Ik had die fietser niet zien aankomen.
 • Kom maar op, als je durft!
 • Er waren maar een twintigtal supporters naar de Grote Markt gekomen om de Jonge Duivels te feliciteren.

In de onderstaande zinnen is afkomen (of afkomen op, afkomen van) wel correct gebruikt.

 • Ze zag hem moeizaam de trap afkomen. (= afdalen)
 • Ik had die fietser niet op mij zien afkomen. (= afstevenen op, afstormen op)
 • Hij laat de dingen nogal op hem afkomen. (= afwachtend reageren op)
 • Daar komen veel vliegen op af. (= ernaartoe gaan, aangelokt worden door)
 • Kom toch van het ijs af! (= afgaan van, zich verwijderen van)
 • Ze kon niet van hem afkomen. (= bevrijd raken van)
 • Hij mag blij zijn dat hij er heelhuids van afkwam. (= uit een situatie komen)

Taaladvies.net
Afkomen / langskomen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons