als / wanneer

Met als en wanneer kan zowel een tijdsmoment ('op het moment dat' of 'iedere keer dat') als een voorwaarde ('indien') worden uitgedrukt. Er is een stijlverschil: als is het vlotst, wanneer is wat formeler en schrijftaliger.

  • Ik vind het niet leuk als / wanneer je mijn woordgebruik verbetert.
  • Geef je me een seintje als / wanneer je vertrekt?
  • Als / wanneer u dit proefproduct downloadt, stemt u in met de algemene voorwaarden.
  • Ik stuur je de column als / wanneer hij af is.

Taaladvies.net
Wanneer / als (+ tegenwoordige of toekomende tijd)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons