als zij / als haar

In de meeste gevallen is het aan te bevelen om na een stellende trap van vergelijking (zoals even blij, (net) zo belangrijk) + als de vorm zij te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist. U kunt die vorm vinden door de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. Bijvoorbeeld: Ik ben even blij als zij ((blij) is), en niet Ik ben even blij als haar* ((blij) is). Hetzelfde geldt voor hetzelfde of dezelfde + als.

 • Ik ben even blij als zij.
 • Stijn is net zo belangrijk als zij.
 • Koen verdient drie keer zoveel als zij.
 • Hij wil hetzelfde als zij.

In sommige gevallen is zowel zij als haar mogelijk na een stellende trap of na hetzelfde/dezelfde, maar dan is er een betekenisverschil. Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is zij de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is haar correct. Die dubbele analyse is bijvoorbeeld mogelijk bij werkwoorden die een oordeel of waardering uitdrukken (zoals vinden, appreciƫren, achten), bij waarnemingswerkwoorden (zoals horen, zien) en in zinnen met een meewerkend voorwerp.

 • Hij apprecieert jou even hard als zij. (= even hard als zij jou apprecieert)
 • Hij apprecieert jou even hard als haar. (= even hard als hij haar apprecieert)
 • Ik zie jou even vaak als zij. (= even vaak als zij jou ziet)
 • Ik zie jou even vaak als haar. (= even vaak als ik haar zie)
 • Ik gaf jou hetzelfde cadeau als zij. (= hetzelfde als zij aan jou gaf)
 • Ik gaf jou hetzelfde cadeau als haar. (= hetzelfde als ik aan haar gaf)

Ook na als in de betekenis van zoals is het aan te bevelen om zij te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist. U kunt die vorm vinden door in constructies van het type doen als de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. In constructies van het type iemand als kunt u de vergelijking parafraseren met het koppelwerkwoord zijn. Constructies als Hij wil een actrice als haar komen in de praktijk geregeld voor, maar zijn niet algemeen aanvaard.

 • Doe toch niet als zij! (= zoals zij doet)
 • Hij wil een actrice als zij. (= een actrice zoals zij er een is)
 • Hij zou het aan iemand als zij moeten tonen. (= iemand zoals zij is)
 • Ik ben op zoek naar iemand als zij. (= iemand zoals zij is)

Taaladvies.net
Groter dan mij / ik
Zoals hem / hij

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons