alsmede, alsook (enkelvoud of meervoud)

Als in het onderwerp van een zin alsmede of alsook staat en de delen van het onderwerp allebei enkelvoudig zijn, kan de persoonsvorm altijd in het enkelvoud staan. In de meeste gevallen is ook een meervoudsvorm mogelijk.

 • De netheid alsmede / alsook de vriendelijkheid in het hotel liet / lieten te wensen over.
 • Het verdrag inzake vrij verkeer van diensten alsmede / alsook richtlijn 2005/29 van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken is / zijn in tegenspraak met een nationale bepaling.

De meervoudsvorm is niet altijd mogelijk. Als bij vervanging van alsmede of alsook door en een enkelvoudige persoonsvorm verplicht of mogelijk is, is het gebruik van een meervoudige persoonsvorm uitgesloten.

 • Elke richtlijn alsmede / alsook elk besluit wordt omgezet in nationale wetgeving. (want Elke richtlijn en elk besluit wordt omgezet in nationale wetgeving.)
 • Iemand die stressbestendig is alsmede / alsook iemand die een sterk analytisch denkvermogen heeft, maakt een grote kans om te slagen voor de sollicitatieproef. (want Iemand die stressbestendig is en iemand die een sterk analytisch denkvermogen heeft, maakt een grote kans om te slagen voor de sollicitatieproef.)
 • Er wordt medische hulp alsmede / alsook financiële ondersteuning geboden in het getroffen gebied. (want Er wordt medische hulp en financiële ondersteuning geboden in het getroffen gebied.) 

De persoonsvorm staat altijd in het meervoud als een van beide delen van het onderwerp in het meervoud staat of als beide delen meervoudig zijn.

 • Ziekte alsmede / alsook natuurrampen zijn gedekt door de annulatieverzekering.
 • De beslissingen alsmede / alsook de richtlijnen worden ter kennis gebracht van de belanghebbenden.

Alsmede en alsook zijn vrij formele woorden. U kunt meestal een gewoner synoniem gebruiken: en, en ook, samen met.

Taaladvies.net
Jan alsmede Piet hebben / heeft dat gedaan

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons