analogie: naar analogie van / naar analogie met

Zowel naar analogie van als naar analogie met is correct. In België is naar analogie met gebruikelijker, in Nederland naar analogie van.

  • Wij zijn voorstander van een indexsprong voor de huurprijzen, naar analogie met / van een indexsprong voor de lonen en uitkeringen.
  • Het adoptieverlof wordt geregeld naar analogie met / van het ouderschapsverlof.

Zonder naar kan analogie gecombineerd worden met tussen en met.

  • De analogie met de fouten die gemaakt zijn bij de Vrede van Versailles, speelde een grote rol in de discussie.
  • De analogie tussen de arbeidsmarkt en de liefdesmarkt is groot.

Taaladvies.net
Analogie (naar - met / van)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons