artikel, artikelen (afkorting)

Voor artikel kan de afkorting art. gebruikt worden.

De meervoudsvorm artikelen (of artikels) kan worden afgekort als artt., bijvoorbeeld artt. 1 en 2 ('artikelen 1 en 2'). Die afkorting is alleen gebruikelijk in specifieke beroepskringen, zoals de filologie en de rechtsgeleerdheid, en in bibliografische contexten. In algemene teksten wordt bij voorkeur de enkelvoudsvorm gebruikt, bijvoorbeeld art. 1 en 2 ('artikel 1 en 2').

Het is aan te bevelen om zowel artikel als artikelen zo veel mogelijk voluit te schrijven.

Taaladvies.net
Artt. / art.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons