beginnen / beginnen te

Vooral in informele spreektaal wordt in België het woordje te gemakkelijk weggelaten in zinnen waarin beginnen gevolgd wordt door een infinitief, maar dat is geen standaardtaal. In verzorgde spreek- en schrijftaal kunt u te na het werkwoord beginnen beter niet weglaten.

  • Ze zal beginnen te werken.
  • Ze zal kunnen beginnen te werken.
  • Ze is weer beginnen te werken.
  • Ze hoeft daarom nog niet opnieuw (te) beginnen te werken.

Taaladvies.net
Beginnen + infinitief

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons