betreffende / desbetreffende

De bijvoeglijke naamwoorden desbetreffende en betreffende betekenen allebei 'vermelde, genoemde'. Beide zijn schrijftalige woorden die vooral in ambtelijk taalgebruik voorkomen. Het is aan te bevelen om in plaats van betreffende of desbetreffende een neutraal woord te gebruiken, zoals betrokken, genoemde, bedoelde, in kwestie, vermelde.

  • Het comité beslist of de betrokken ambtenaren al dan niet een nieuw mandaat krijgen.
  • Wij treden op als bemiddelaar bij de verkoop van de genoemde woningen.
  • We gaan ervan uit dat de personeelsleden in kwestie een specifieke opleiding hebben gekregen.

Taaladvies.net
Betreffende / desbetreffende minister

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons