bijdragen tot / bijdragen aan

Zowel bijdragen tot als bijdragen aan is correct.

Bijdragen aan en bijdragen tot kunnen allebei worden gebruikt in de betekenis 'bevorderlijk zijn voor, een gunstige invloed hebben op'.

 • Lezen draagt bij tot / aan goede schoolprestaties.
 • Olivier heeft zeker bijgedragen tot / aan het geslaagde resultaat.
 • Je onverdroten inzet draagt bij tot / aan de voltooiing van dit titanenwerk.

Bijdragen aan kan ook worden gebruikt in de betekenis 'meewerken aan, een bijdrage leveren aan een groter geheel'.

 • Hij zou graag een artikel bijdragen aan onze bundel.
 • Wat heeft onze generatie bijgedragen aan de wereldgeschiedenis?
 • Ze heeft ook bijgedragen aan het cadeau.

In combinatie met kosten wordt het voorzetsel in gebruikt.

 • Zijn werkgever heeft bijgedragen in de kosten voor een nieuwe computer.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons