bijwoordelijke bijzin (taalkundige term)

synoniem = adverbiale bijzin

Een bijwoordelijke bijzin is een bijzin die in de zin de functie van bijwoordelijke bepaling vervult. Bijwoordelijke bijzinnen zijn zelfstandige bijzinnen: ze vormen een apart zinsdeel.

  • Als je wilt, kom ik meteen. (= bijwoordelijke bijzin van voorwaarde)
  • Mijn man had geen ring toen hij mij ten huwelijk vroeg. (= bijwoordelijke bijzin van tijd)
  • Hoewel ik het vaak niet met hem eens ben, hoor ik hem graag praten. (=bijwoordelijke bijzin van toegeving)
  • De chauffeur is vrijgesproken omdat het verkeersbord scheef stond. (=bijwoordelijke bijzin van reden)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons