Grammatica

In grammatica's vindt u de regels voor de woorden, woordgroepen en zinnen die in een taal gevormd kunnen worden. Ze bevatten een beschrijving van de grammaticale aspecten van de taal: woordvolgorde, zinsdelen, woordsoorten, soorten zinnen, nevenschikking, negatie.

De morfologie of vormleer is de leer van de wijze waarop in een taal afgeleide en samengestelde woorden gevormd worden. Ook de verbuigings- en vervoegingsvormen van een taal worden in de morfologie onderzocht.

Algemene Nederlandse Spraakkunst

 

 

 

 

 

 

Algemene Nederlandse Spraakkunst
http://ans.ruhosting.nl/e-ans/index.html
De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) is de meest uitvoerige beschrijvende grammatica van het hedendaagse Nederlands. Het is een gespecialiseerd naslagwerk dat een behoorlijke kennis van de taalkundige terminologie veronderstelt.

De ANS bestaat uit twee boekdelen. Het eerste deel handelt over de woordsoorten en de woordvorming en bevat een lijst van plaatsnamen. Het tweede deel behandelt combinaties van woorden, de zinsstructuur en een aantal algemene verschijnselen zoals samenstelling en negatie.

De ANS is gratis online te raadplegen. U kunt zoeken via de inhoudsopgave, via registers of met een zoekmachine.

Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) (1997, 2e, geheel herziene druk)
W. Haeseryn e.a.
Groningen: Martinus Nijhoff
ISBN 978 90 309 0043 6

Grammatica van de Nederlandse zin

Grammatica van de Nederlandse zin (2013, 8e, herziene druk)
W. Vandeweghe m.m.v. M. Devos & F. De Meersman
Antwerpen: Garant
ISBN 978 90 441 3054 6


Syntax of Dutch

Syntax of Dutch
De Syntax of Dutch is een wetenschappelijk naslagwerk waarin de Nederlandse grammatica in het Engels wordt beschreven.

De Syntax of Dutch bestaat uit zeven boekdelen. De boeken zijn gratis te downloaden via http://www.oapen.org/search?keyword=Broekhuis+syntax en online te raadplegen via http://taalportaal.org (zie de rubriek Syntax).

Syntax of Dutch. Verbs and Verb Phrases (Volume 1) (2015)
H. Broekhuis, N. Corver & R. Vos
Amsterdam: Amsterdam University Press
ISBN 978 90 8964 730 6
ISBN 978 90 485 2482 2 (pdf)

Syntax of Dutch. Verbs and Verb Phrases (Volume 2) (2015)
H. Broekhuis & N. Corver
Amsterdam: Amsterdam University Press
ISBN 978 90 8964 731 3
ISBN 978 90 485 2483 9 (pdf)

Syntax of Dutch. Verbs and Verb Phrases (Volume 3) (2016)
H. Broekhuis & N. Corver
Amsterdam: Amsterdam University Press
ISBN 978 90 8964 732 0
ISBN 978 90 485 2484 6 (pdf)

Syntax of Dutch. Adpositions and Adpositional Phrases (2013)
H. Broekhuis
Amsterdam: Amsterdam University Press
ISBN 978 90 8964 601 9
ISBN 978 90 485 2225 5 (pdf)
ISBN 978 90 485 2226 2 (ePub)

Syntax of Dutch. Adjectives and Adjective Phrases (2013)
H. Broekhuis
Amsterdam: Amsterdam University Press
ISBN 978 90 8964 549 4
ISBN 978 90 485 1932 3 (pdf)
ISBN 978 90 485 1933 0 (ePub)

Syntax of Dutch. Nouns and Noun Phrases (Volume 1) (2012)
H. Broekhuis & E. Keizer
Amsterdam: Amsterdam University Press
ISBN 978 90 8964 460 2
ISBN 978 90 485 1755 8 (pdf)
ISBN 978 90 485 1756 5 (ePub)

Syntax of Dutch. Nouns and Noun Phrases (Volume 2) (2012)
H. Broekhuis & M. den Dikken
Amsterdam: Amsterdam University Press
ISBN 978 90 8964 463 3
ISBN 978 90 485 1760 2 (pdf)
ISBN 978 90 485 1761 9 (ePub)

Basisboek Syntaxis

Basisboek Syntaxis (2018)
H. Wolf
Groningen: kleine Uil
ISBN 978 94 92190 77 2

Morfologie. De woordstructuur van het Nederlands

Morfologie. De woordstructuur van het Nederlands (2017)
G. Booij & A. van Santen
Amsterdam: Amsterdam University Press
ISBN 978 94 6298 607 7
ISBN 978 90 4853 730 3 (e-book)

Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht

Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht (2016)
Genootschap Onze Taal
Den Haag: Onze Taal
ISBN 978 90 819896 3 3

Taalboek Nederlands

Taalboek Nederlands (2011, 6e, bijgewerkte uitgave)
W. Smedts & W. Van Belle
Kalmthout: Pelckmans
ISBN 978 90 289 6205 7

Grammatica Nederlands. Woorden, zinnen, spelling

Grammatica Nederlands. Woorden, zinnen, spelling (2011, 16e druk)
H. Houët
Houten: Het Spectrum
ISBN 978 90 491 0604 1
ISBN 978 90 00 33174 1 (e-book)

Prisma Basisgrammatica Nederlands. Begrijpelijk voor iedereen

Prisma Basisgrammatica Nederlands. Begrijpelijk voor iedereen (2016, 7e druk)
H. Houët
Houten: Unieboek | Het Spectrum
ISBN 978 90 00 35316 3

Handboek Spraakkunst

Handboek Spraakkunst (2007)
J. De Schryver, W. Haeseryn & G. Rutten
Mechelen: Wolters Plantyn
ISBN 978 90 301 8753 0

Grammatica voor iedereen

Grammatica voor iedereen (2007)
F. Balk-Smit Duyzentkunst
Den Haag: Sdu
ISBN 978 90 12 12077 7

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons