Taalmails, -tijdschriften en -blogs

 

taalmails


TeamTaaladvies_kleur

Taallink: http://www.taaltelefoon.be/taallink
Taallink is het wekelijkse e-mailmagazine van Team Taaladvies en de Taaltelefoon. Als u zich abonneert, krijgt u elke week de vraag van de week en het woord van de week in uw mailbox.


http://www.neerlandistiek.nl
 

Neerlandistiek: http://www.neerlandistiek.nl
Elektronische nieuwsbrief waarin dagelijks de recentste artikelen van het online tijdschrift Neerlandistiek.nl gepubliceerd worden (voorheen Neder-L).


VRT_Taalnet

Taalmail VRT: https://vrttaal.net
U kunt u abonneren op de taalmail met taaltips van Ruud Hendrickx, de taaladviseur van de VRT.


Taalpost: www.taalpost.nl
Taalpost is een e-mailnieuwsbrief die taalliefhebbers wil informeren over de taalactualiteit. Het is een initiatief van het Genootschap Onze Taal. Twee keer per week.

 

taaltijdschriften


Ad Rem: www.vvzc.be/adrem
Ledenblad van de Vlaamse Vereniging voor Zakelijke Communicatie (VVZC) . Een blad over communicatie in de zakelijke sfeer. Besteedt aandacht aan de communicatiepraktijk van de bedrijfswereld en de overheid. Verschijnt zes keer per jaar.


Neerlandia: www.anv.nl/tijdschrift
Opiniërend en informatief tijdschrift ter bevordering van de Nederlandse taal en cultuur, en van alle vormen van samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Uitgegeven door het Algemeen-Nederlands Verbond. Verschijnt vijf keer per jaar.


logo Onze Taal

 

 

Tachtig jaar Onze Taal 1932-2011 op dvd

Onze Taal: www.onzetaal.nl
Het meest algemene en ook het meest gelezen maandblad over taal in het Nederlandse taalgebied. De oplage bedraagt ongeveer 26.000 exemplaren. Uitgegeven door het Nederlandse Genootschap Onze Taal. Wil op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in alle zaken die het taalgebruik betreffen. Besteedt ook geregeld aandacht aan de ontwikkelingen in het Nederlands in Vlaanderen.

Op dvd: Tachtig jaar Onze Taal 1932-2011 (2012)
Den Haag: Genootschap Onze Taal & Stichting Historic Future
ISBN 978 90 819896 0 2


www.overtaal.be

Tijdschrift Over Taal: www.overtaal.be
Algemeen wetenschappelijk tijdschrift over taal, tekst en communicatie. Is sinds 2019 een gratis onlinetijdschrift. Verscheen tot eind 2017 op papier onder de titel Over Taal. De website bevat een uitgebreid archief met oude nummers.


 

Tekstblad: www.tekstblad.nl
Een populair-wetenschappelijk tijdschrift over de productie en begeleiding van alle vormen van tekstuele communicatie. Achtergrondartikelen, interviews en praktische informatie over het ontwerp en de evaluatie van teksten. Vooral interessant voor (professionele) tekstschrijvers, redacties en opdrachtgevers uit de pr- en reclamewereld. Verschijnt zes keer per jaar.

 

taalblogs


http://www.neerlandistiek.nl

 

 

Neerlandistiek: http://www.neerlandistiek.nl
Online tijdschrift dat dagelijks informeert over ontwikkelingen in de neerlandistiek. De recentste artikelen verschijnen elke dag in een elektronische nieuwsbrief (voorheen Neder-L). 

 

Taalprof: http://taalprof.blogspot.be
Weblog van een mysterieuze taalprof. Hij beantwoordt grammaticavragen en belicht interessante grammaticakwesties.

logo Taalbank.nl

Taalverandering: www.taalbank.nl
Dagelijks nieuws over taaltrends en taalvernieuwingen. Taalbank staat onder redactie van Ton den Boon, hoofdredacteur van de Grote Van Dale.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons