burgemeester (aanspreektitel)

Om een persoon in zijn functie aan te spreken, gebruiken we de aanspreektitel meneer/mevrouw de + functiebenaming.

 • Goedemorgen, meneer de burgemeester
 • Goedenavond, mevrouw de burgemeester

Hetzelfde geldt voor de aanhef van een brief of e-mail, maar daarin wordt meestal de vorm mijnheer geschreven.

 • Mijnheer de burgemeester
 • Mevrouw de burgemeester

Om bijzonder respect uit te drukken, werden functiebenamingen in een briefaanhef traditioneel vaak met hoofdletters geschreven. In de moderne zakelijke communicatie wordt meestal een kleine letter gebruikt. Stads- en gemeentediensten kunnen daarover afspraken vastleggen in hun huisstijl.

 • Mijnheer de burgemeester
 • Mevrouw de burgemeester

In de adressering van een brief staat de functiebenaming op een aparte regel onder de naam, met een beginhoofdletter.

 • De heer Jos Peeters
  Burgemeester

Taaladvies.net
Titulatuur in België (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons