buso / BUSO*

De correcte spelling is buso, klein en zonder puntjes. Buso is een letterwoord, een afkorting die gevormd is met de beginletters van afzonderlijke woorden (buitengewoon secundair onderwijs) en die als één woord uitgesproken wordt ([buuzoo]).

Ook andere afgekorte namen van onderwijsvormen worden in kleine letters en zonder puntjes geschreven: bbo (buitengewoon basisonderwijs), tso (technisch secundair onderwijs), kso (kunstsecundair onderwijs).

afkortingen - spelling van letterwoorden

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons