casus / casussen / casi*/ case / cases

Het Nederlandse meervoud van casus ('geval, praktijkgeval', 'naamval') is casussen. Soms wordt de meervoudsvorm casi* gebruikt, maar die is niet correct. Af en toe wordt de oorspronkelijke Latijnse meervoudsvorm casus ook in het Nederlands als nogal geleerde meervoudsvorm gebruikt.

In de betekenis 'praktijkgeval' wordt in plaats van casus vaak het uit het Engels ontleende woord case (meervoud cases) gebruikt, ook in samenstellingen als casestudy en testcase.

Taaladvies.net
Casussen / casus

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons