contra- (koppelteken)

Het Latijnse voorvoegsel contra- wordt vast aan het grondwoord geschreven. Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken na het voorvoegsel staan.

  • contracoalitie, contramanifestatie, contraproductief

Als er klinkerbotsing is, is het koppelteken na contra- verplicht. Klinkerbotsing komt bij het voorvoegsel contra- voor in woorden met de lettercombinaties a+a, a+e, a+i en a+u.

  • contra-argument, contra-expertise, gecontra-indiceerd, contra-uitgave

Ook als het eropvolgende woorddeel met een hoofdletter begint, is het koppelteken na contra- verplicht.

  • contra-Russisch

aaneenschrijven - klinkerbotsing (koppelteken of trema)

Taaladvies.net
GecontraĆÆndiceerd / gecontra-indiceerd

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons