daarmee / daar mee

We schrijven daarmee aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. De vorm -mee gaat terug op het voorzetsel met.

 • Wat moet ik daarmee? (= wat moet ik met iets, bijvoorbeeld met die informatie)
 • Hij is daarmee begonnen toen hij beroepsgeoloog was. (= hij is begonnen met iets, bijvoorbeeld met het verzamelen van zwerfstenen)
 • Ik kan daarmee leven. (= ik kan met iets leven, bijvoorbeeld met haar beslissing)

In andere gevallen schrijven we daar mee in twee woorden. Daar kan dan vervangen worden door 'op die plaats'.

 • Mijn man wil daar meedoen aan een marathon. (mee en doen vormen samen het werkwoord meedoen)
 • Ik help daar mee met het dekken van de tafels. (mee en help vormen samen het werkwoord meehelpen)

De delen van het voornaamwoordelijk bijwoord daarmee zijn ook van elkaar gescheiden als er tussen daar en mee een ander zinsdeel staat. Meestal is zowel de volgorde met de gesplitste vorm als die met de ongesplitste vorm mogelijk.

 • Wat moet ik daar in hemelsnaam mee / in hemelsnaam daarmee?


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons