de VS heeft / hebben

Als de afkorting VS als onderwerp gebruikt wordt, kan ze met een enkelvoudige of een meervoudige persoonsvorm gecombineerd worden.

  • De VS heeft / hebben ook samenwerkingsovereenkomsten met de Marshalleilanden, Palau en Micronesia.

Als in dezelfde zin ook met een bezittelijk voornaamwoord naar de VS verwezen wordt, heeft dat hetzelfde getal als de persoonsvorm: bij een enkelvoudige persoonsvorm hoort zijn, bij een meervoudige hun.

  • De VS verliest zijn stemrecht in de UNESCO.
  • De VS verliezen hun stemrecht in de UNESCO.

Taaladvies.net
Verenigde Naties (VN) heeft / hebben

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons