de wet- en regelgeving worden / wordt niet toegepast

Correct is De wet- en regelgeving wordt niet toegepast, met een enkelvoudige persoonsvorm. Het onderwerp wet- en regelgeving is zo'n vaste eenheid dat die niet meer wordt gezien als een optelsom van wetgeving en regelgeving, maar als het geheel van wetten en regels.

Bij samentrekking van twee nevengeschikte woorden, waarbij een woorddeel en tegelijkertijd ook het lidwoord of het bezittelijk voornaamwoord is samengetrokken, wordt vaak een enkelvoudige persoonsvorm gekozen. Dat geldt zeker als het gaat om abstracte, niet-telbare begrippen die samen een eenheid vormen. Een meervoud is vaak ook mogelijk.

  • Je eet- en slaappatroon verbetert / verbeteren als je regelmaat in je dag brengt.
  • De begin- en eindtijd ligt / liggen nog niet vast.
  • Het aan- en uitzetten gebeurt / gebeuren met dezelfde knop.

Nevenschikking met en: enkelvoud of meervoud

Taaladvies.net
De wet- en regelgeving worden / wordt niet toegepast

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons