derdejaarsstudent / derdejaars student

Zowel de spelling derdejaars student als derdejaarsstudent is correct. Er is geen betekenisverschil. In de praktijk is er wel een tendens om derdejaars los te schrijven als er een (langer) samengesteld woord op volgt of als derdejaars voor een ander bijvoeglijk naamwoord staat. Veelgebruikte en relatief korte combinaties worden gemakkelijker aaneengeschreven.

  • Ik geef graag les aan derdejaarsstudenten / derdejaars studenten.
  • Haar nieuwe vriend is een derdejaars geschiedenisstudent / derdejaarsgeschiedenisstudent.
  • Zijn er veel derdejaars medische studenten?

Combinaties waarbij derdejaars als verkorting van derdejaarsstudent wordt gebruikt en dus een zelfstandig naamwoord is, worden altijd aaneengeschreven. Bijvoorbeeld: derdejaarsexamen ('examen voor derdejaarsstudenten', niet 'examen dat derdejaars is').

Ook combinaties waarbij derdejaars op het zelfstandig naamwoord slaat dat er meteen op volgt, en dus niet op het rechterdeel van de samenstelling, worden altijd aaneengeschreven. Bijvoorbeeld: derdejaarsstudentenvereniging (derdejaars slaat op studenten, niet op vereniging).

Taaladvies.net
Combinaties met eerstegraads, tweedehands, derderangs (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons