dis- / dys-

Het voorvoegsel dis- wordt gebruikt in combinatie met Nederlandse woorden die vaak niet-wetenschappelijk van aard zijn. Het is een Latijns voorvoegsel waarmee het tegenovergestelde van het grondwoord wordt uitgedrukt.

  • disfunctie, disfunctioneel, diskrediet, diskwalificatie, disrespect

Het voorvoegsel dys- is gebruikelijk in wetenschappelijke woorden en wordt gecombineerd met Griekse of Latijnse vormen die in het Nederlands niet als een afzonderlijk woord voorkomen. Van oorsprong is dys- een Grieks voorvoegsel, dat 'gebrekkig, gestoord' betekent. In het Nederlands wordt dys- hoofdzakelijk gebruikt in woorden voor bepaalde stoornissen.

  • dyscalculie (= rekenstoornis), dysfasie (= spraakstoornis), dyslexie (= leesstoornis)

Taaladvies.net
Dysfunctioneel / disfunctioneel

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons