dodelijk: dodelijker, dodelijkst

In de betekenis 'de dood veroorzakend' heeft dodelijk geen trappen van vergelijking: iets is dodelijk of iets is niet dodelijk, er is geen middenweg.

In de wat afgezwakte betekenis 'levensbedreigend, levensgevaar opleverend' kan dodelijk wel trappen van vergelijking hebben.

  • Deze ebolavariant is dodelijker dan de pest.
  • Van alle slangen heeft de taipan de dodelijkste beet.
  • Honderd jaar geleden was longontsteking een dodelijker ziekte dan nu.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons