doe-het-zelfzaak / doe het zelf zaak*

De correcte spelling is doe-het-zelfzaak. De woordgroep doe het zelf wordt in de samenstelling doe-het-zelfzaak als een samenkoppeling beschouwd. Tussen de woorden van de woordgroep komen er koppeltekens. Vergelijkbaar zijn nek-aan-nekrace, glas-in-loodramen, kat-en-muisspel, lijf-aan-lijfgevecht.

Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken voor het rechterdeel staan: doe-het-zelf-zaak, nek-aan-nek-race, glas-in-lood-ramen, kat-en-muis-spel, lijf-aan-lijf-gevecht.

Taaladvies.net
Doe(-)het(-)zelf(-)zaak

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons