door / dankzij

Dankzij betekent 'door, met dank aan, door de positieve werking van'.

  • Dankzij jouw hulp heb ik deze moeilijke opdracht kunnen uitvoeren.

Dankzij wordt steeds vaker gebruikt voor negatieve situaties, maar dat gebruik is niet voor iedereen aanvaardbaar. Het is daarom onduidelijk of dankzij in de negatieve betekenis als correct kan worden beschouwd. In elk geval correct zijn door, ten gevolge van, wegens en vanwege. Die woorden hebben een neutrale betekenis en kunnen dus zowel positief als negatief gebruikt worden.

  • Ze is ziek door het ongezonde dieet dat ze jarenlang heeft gevolgd. (negatief)
  • Door jouw hulp heb ik deze moeilijke opdracht kunnen uitvoeren. (positief)

Taaladvies.net
Danken / wijten

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons